top of page

Kunskapshöjande om lokala flexibilitetsmarknader på SamspEL Arena #5

Årets sista SamspEL Arena arrangerades som ett heldagsseminarium tillsammans med CoordiNet-forum och rörde temat nätkapacitet och lokala flexibilitetsmarknader. Eventet samlade nära 200 representanter från branschen i form av energibolag, myndigheter, kommuner och regioner, teknik- och tjänsteleverantörer, och akademi. Olika aspekter av flexibilitetsmarknader och dess aktörer diskuterades flitigt. För dig som inte var där kan du här se inspelningar från dagen.


Fyra SamspELsprojekt presenterade på temat "Hur kan efterfrågeflexibilitet, batterier och vätgas delta på lokala marknader för flexibilitet och stödtjänster?". Multigrid och Northvolt pratade om batterier, medan Sustainable Innovation tog upp efterfrågeflexibilitet. Ett högaktuellt projekt som utförs av KTH presenterade analyser på effektscenarion i Stockholm fram till 2030 och vilken roll laststyrning, nätutbyggnad respektive lokal produktion kan komma att spela framöver.


Dagen inleddes med en invigning av det uppmärksammade CoordiNet-projektet som ska utveckla lokala marknader för flexibla kunder. Marknadsplatsen har varit igång sedan början av november. Nyckelpersoner i projektet från Vattenfall, E.ON. och Svenska kraftnät berättade om hur marknadsplatsen fungerar, plan framåt och vilka lärdomar som dragits hittills.


Dessutom presenterade Västra Götalandsregionen hur de arbetar med att förstå elektrifieringstrenderna inom transportsektorn och industrin. Det norska företaget NODES berättade hur de har utformat sin plattform för handel med flexibilitet.


Se dagens alla presentationer här.


Comments


bottom of page