top of page

BLOGG: Lansering av digital plattform för framtidens elsystem

Nu lanseras den interaktiva kunskapsportalen framtidenselsystem.se med aktuell forskning, innovation och pilotprojekt på elsystemområdet. Initiativet följer upp succékonferensen Framtidens elsystem och blir en digital plattform för samarbeten som utvecklar branschen. Plattformen fortsätter utvecklas även efter lanseringen – nu med användaren till hjälp.


Det var stort intresse för Framtidens elsystem – nyheter från forskning och bransch som arrangerades i Stockholm den 15 november av Forum för smarta elnät, Power Circle och Energimyndigheten. Konferensen var fullsatt och många följde webbsändningen för att se det senaste inom bland annat lokala energisystem, batterier och andra flexibilitetsresurser. Utöver en genomgång av ett tjugotal konkreta projekt diskuterades innovationskraft, utvecklingssamarbeten och framtida forskningsbehov för ett förnybart elsystem. Konferensen följs nu upp av en digital plattform – kunskapsportalen framtidenselsystem.se.


Med framtidenselsystem.se skapar Power Circle ett sätt för branschen att mötas digitalt, som ett komplement till fysiska mötesplatser. Lättillgänglig information om pågående utvecklingsprojekt på elsystemområdet och kontaktvägar till involverade aktörer ska underlätta nya samarbeten. På konferensen fanns flera exempel där fastighetsbransch samarbetar med energibolag eller start-ups. Att mötas över sektorer blir allt viktigare.


- Elsystemet står inför stora utmaningar men det finns redan många lösningar att hämta från både forskning och bransch. Genom den nya portalen vill vi skapa ett digitalt sammanhang för kunskap om pågående projekt som skapar nya samarbeten inom och utanför branschen, säger Anna Wolf, sakkunnig energisystem och smarta elnät Power Circle.


Portalen fylls med omvärldsbevakning, aktuell forskning och pilotprojekt och vänder sig till den som arbetar på elnätsbolag, forskningsinstitut, teknikföretag, kommuner eller myndigheter med intresse att förstå och utveckla framtidens elsystem. Portalen skapas med stöd från Energimyndigheten genom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL.


Framtidenselsystem.se lanseras nu men arbetet med plattformen har bara börjat. För den fortsatta utvecklingen tar Power Circle hjälp av användarna.


- Genom att tidigt få ut portalen kan vi anpassa sidan efter vad användaren har nytta av. Vi har inget intresse av att skapa en informationskyrkogård utan kommer istället att sålla och förändra upplägget för att hålla sidan relevant för användaren, säger Alexandra Andersson, uppdragsledare Power Circle.


Till en början kommer informationen från projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Framöver kommer fler aktuella pilotprojekt och informationsflöden ges utrymme – om användaren är intresserad. Videor, reportage, en databas, aktuella utlysningar, seminarieinbjudningar och ett nyhetsbrev blir verktyg för att skapa bättre kontaktytor mellan potentiella samarbetspartners.


För mer information, kontakta:

Alexandra Andersson, uppdragsledare Power Circle +46 (0)70-532 00 47, alexandra.andersson@powercircle.org


Om SamspEL

Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 173 miljoner kronor under år 2016-2020. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete. Det svenska elsystemet står inför en period av genomgående och större förändringar, både på produktions- och användarsidan. Förändringarna innebär både nya möjligheter och utmaningar, bland annat inom säkerhet och kompetensförsörjning. Samtidigt fortsätter det svenska kraftsystemet utvecklas mot att bli allt mer sammankopplat med omgivningen. Vårt kraftsystem påverkas därför mer och mer av utvecklingen i våra grannländer och utvecklingen globalt. All denna utveckling ställer krav på att satsningarna inom forskning och innovation anpassas till både svenska och globala förutsättningar.


Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

コメント


bottom of page