top of page

Ny rapport om branschens erfarenheter kring integration mellan laddbara fordon och elsystemet

Uppdaterat: 11 maj 2021

I mars arrangerade Energimyndigheten ett erfarenhetsutbyte om integrationen mellan laddfordon, laddinfrastruktur och elsystem. Under två dagar samlades branschen för att diskutera frågor såsom placering av laddplatser, elnätskapacitet, flexibilitet, ekonomiska incitament och mycket mer. Nu kan du ta del av lärdomarna från workshopen.

Det var ett fyrtiotal sakkunniga från myndigheter och regioner, elnätsföretag, fastighetsbranschen, transportsektorn, fordonstillverkare, tillverkare av laddinfrastruktur, parkeringsföretag samt akademi och institut som deltog och delade erfarenheter. Utgångspunkten för arbetet var den internationella rapport om integration mellan laddfordon och elsystem som tagit fram inom ramen för ett samarbete lett av CEM – Clean Energy Ministerial, där Sverige medverkar. Syftet med erfarenhetsutbytet var att ta det internationella arbetet vidare i en nationell kontext genom att samla kunskap av betydelse för att påskynda vägtrafikens elektrifiering i Sverige.

Lärdomar från workshopen sammanställdes senare i en rapport som nu finns att ta del av. Rapporten har strukturerats kring områdena elnätskapacitet, laddplatser, flexibilitet och stödtjänster, ekonomi; incitament och stöd, klimat och säkerhet samt samverkan.

Lärdomarna från dialogen ska kunna användas av Energimyndigheten i arbetet med genomförandet av forskningsstrategier och för relevanta inspel till bland annat regeringens elektrifieringsstrategi.

Ladda ned rapporten här:

Erfarenhetsutbyte om integration mellan
.
Ladda ner • 900KB

För frågor kontakta Magnus Olofsson på magnus.olofsson@energiinstitutet.se


Comments


bottom of page