top of page

Nya beviljade forskningsprojekt

Uppdaterat: 8 maj

Energimyndigheten har beviljat stöd till nio forskningsprojekt som syftar till att ta fram ny kunskap och innovativa lösningar för en resilient och trygg elförsörjning. De nio projekten får stöd på totalt cirka 41 miljoner kronor och förväntas pågå till och med 2027.


Det svenska elsystemet genomgår omfattande förändringar i och med samhällets elektrifiering och en ökad andel intermittent elproduktion, vilket skapar nya behov och utmaningar för att garantera en robust och säker elförsörjning.


- Projekten vi finansierar ska ta fram ny kunskap och nya lösningar för en resilient och trygg elförsörjning, både vid normaldrift och i krissituationer. Frågor som kommer att undersökas närmare är bland annat cybersäkerhet, ödrift och beteendeperspektiv, säger Anna Johansson Norlén, enhetschef på Energimyndigheten.


Ytterligare information finns tillgänglig på Energimyndighetens hemsida.


Forskningsprogrammet Framtidens elsystem är en av Energimyndighetens huvudsakliga satsningar på forskning och utveckling relaterad till elsystemet. Programmet finansierar forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplat till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät.Comentarios


bottom of page