top of page

Nya svenska projekt inom ERA-NET Smart Energy System

Energimyndigheten har tillsammans med det europeiska samarbetsorganet för forskningsfinansiering, ERA-NET Smart Energy Systems, utsett 24 projekt att stötta inom området integrerade lokala och regionala energisystem. Svenska aktörer deltar i 10 av projekten och delar på 92 miljoner kronor av totalt cirka 320 miljoner i stöd.


Majoriteten av projekten rör integrationen mellan el och andra energibärare i energisystemet, och utforskar allt från aktiv styrning av mikronät och cybersäkerhet till metoder för regional och lokal planering av energisystemet. Ett projekt ska till exempel utveckla och demonstrera koncept för integrerad el-, värme, kylsystem som bidrar med flexibilitet och kapacitet i Mölndal, Borås och Eskilstuna samt i Österrike och Spanien. Ett annat ska utveckla, demonstrera och utvärdera en cybersäker IKT– infrastruktur som skall stödja driften av en marknadsplats för energiflexibilitet från multipla energisegment. Ytterligare ett förväntas bidra till nya lösningar och ny kunskap som möter behov kring kapacitets- och effektutmaningar som uppstår vid tillväxt och ökad elektrifiering.


Projekten kommer inom kort att läggas upp i projektdatabasen här på Framtidens Elsystem, men så länge finns kort information om projekten här.


ERA-NET Smart Energy Systems är ett forsknings- och innovationssamarbete om smarta energisystem mellan 24 olika medlemsländer i EU. Området har en stor bredd och tar sin utgångspunkt i lokala och regionala utmaningar. Smarta energisystem handlar om flexibilitet och smart styrning av fjärrvärme, mikronät, vätgasturbiner, nätoptimering, IT-frågor kopplat till energimarknaden och medborgarinkludering. Övergripande syfte för samarbetet är att genom internationellt forsknings- och innovationssamarbete om smarta energisystem främja lokala och regionala aktörers förutsättningar till snabb energiomställning med möjlighet att nyttiggöra upp till 100 procent lokal förnybar energitillförsel till 2030.

Yorumlar


bottom of page