top of page

REPORTAGE: Bättre data – hela vägen till kontrollrummet

Det svenska elnätet har traditionellt sett förlitat sig på stora, förutsägbara energikällor. När allt större del av energimixen kommer från förnybar el blir osäkerheten större och felkällorna fler. Företaget GoalArt vill integrera noggranna data i nätstyrningen – och därmed undvika många fel.
– De stora anläggningarna är byggda i en tid när vi i Sverige framför allt genererade el från anläggningar som vattenkraft- och kärnkraftverk. Kraftnäten byggde på att det skulle råda ett stabilt förhållande mellan generering och förbrukningsprognos, förklarar Per Andersson, ordförande för företaget GoalArt.


GoalArtär en spinoff från Lunds tekniska högskola och specialiserar sig särskilt på felsökning och undvikande av larm inom komplexa tekniska system som kraftnät. Och i dessa dagar, när en allt större del av vår el kommer från förnybara, svårförutsägbara källor som vind- och solkraft, blir företagets verksamhetsidé allt viktigare.


– För det är inte bara verkliga fel som syns i larmlistan utan massor av andra larm också. Så även om du bara har några egentliga fel så kan du få hundra- eller tusentals larm, berättar Jan Eric Larsson, vd för GoalArt.


GoalArt bidrar till att avhjälpa detta systemproblem med en mjukvaruprodukt som kopplas på till de befintliga mjukvarusystemen i kontrollrummet och som gör att man kan reda ut var de egentliga felen finns. Utöver Svenska kraftnät har GoalArt bland andra den kroatiska motsvarigheten till den svenska myndigheten, HOPS, som kund.

För cirka ett år sedan genomförde GoalArt ett projekt med stöd av Energimyndigheten för att integrera så kallad PMU-data i kontrolldata. En PMU (Phasor Measurement Unit) är en anordning som mäter spänningar, strömmar, fasvinklar och annat i mycket högre takt än vad gamla mätare har gjort. Regelbundna mätningar äger rum 20, 50 eller ännu fler gånger i sekunden, istället för att man som tidigare kan få ett medelvärde var femte sekund eller liknande. Dessa mätinstrument har nu blivit viktiga verktyg för energinätsövervakning i hela världen, från Sverige till USA och Kina.
Ett problem har dock varit att PMU:er är så mycket snabbare och kraftfullare än annan mjukvara i kontrollrummen.


– Så man har inte hittills haft något sätt att koppla in dem i de gamla systemen, utan de har istället hamnat på kontor där man har använt dem för att i efterhand ta reda på vad som hänt under ett avbrott, säger Jan Eric Larsson.


Det är detta som projektet ”Integration av PMU-data i kontrollrummet” har fokuserat på – hur man ska kunna koppla in PMU direkt in till kontrollrummen, och använda dem för att prioritera och avhjälpa fel i realtid.


– Så grundfrågan var hur vi skulle kunna extrahera information ur tekniken som stöttar operatörernas dagliga verksamhet? Och skulle man dessutom kunna länka ihop det med vårt tänkande om hur man hittar ursprungsfelen i nätet? säger Per Andersson.


– Vi har skissat på en mjukvarudel, en analysator, som tar ut väsentlig information ur de snabba PMU-signalerna och för in denna i långsammare takt i de gamla systemen. Nästa steg är sedan att implementera de lösningar vi har skissat på och testa dem hos någon stor kraftnätsoperatör, säger Jan Eric Larsson.


En sorts mellanhand i mjukvaruformat för att överbrygga klyftan i teknisk utveckling mellan huvuddelen av de stora nätanläggningarna och de vassa PMU-enheterna, med andra ord. Och framtiden ser onekligen spännande ut för GoalArt och deras projekt.


– Men vi har ingen tidtabell idag för när det här skulle kunna vara en färdig produkt. Och utvecklingen måste ske i samverkan med nätägarna samt leverantörerna av PMU-utrustning, avslutar Per Andersson.


Läs mer om SamspEL projektet Integration av PMU data i kontrollrummet.


Reportaget är skrivet av Joakim Rådström, frilandsjournalist och är del av en reportageserie som Power Circle tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten som en del av forskning och innovationsprogrammet SamspEL.

Commenti


bottom of page