top of page

EVENT: SamspEL arena 24 september 2018

Måndag den 24 september kl. 9.00-12.00 kommer ett första halvdagsseminarium för projekt inom SamspEL att äga rum. Evenemanget går under namnet SamspEL arena. Energilager, nya affärsmodeller, IT-system, produktionsplanering, lokala energisystem och elfordon är några av de spännande områden som de snart 40 påbörjade projekten inom programmet undersöker.


V

Comments


bottom of page