top of page

UTLYSNING 4OKT: Internationella projekt för att accelerera energiomställningen genom värme och kyla

Uppdaterat: 2 juli 2021

Skicka in skiss senast 4 oktober kl 17:00 (15:00 UTC) och fullständig ansökan 31 januari 2022 kl 17:00 (15:00 UTC).


Nu kan du söka stöd inom ERA-NET Geothermica och JPP Smart Energy Systems (SES) och för att bygga internationella konsortier som genom forskning och innovation utforskar hur värme och kyla kan bidra till energiomställningen.


Projekten ska adressera och bidrar till att lösa utmaningar inom följande områden:

  • Klimatneutrala resurser för uppvärmning och/eller kylning, inklusive djupgeotermi, solvärme m fl.

  • En resurseffektiv och hållbar distribution, lagring och användning av värme och/eller kyla.

  • Integration av värme och kyla i de lokala och regionala energisystemen.

Projekten ska inkludera transnationellt samarbete och tydligt påvisa mervärdet av samarbetet. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre oberoende aktörer av följande aktörsgrupper:

  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner

  • forskningsinstitut

  • företag

  • offentlig sektor (exempelvis kommuner och regioner)

  • idéburen sektor (civilsamhällesorganisationer)

OBS! Onsdag 16/6 kl 10:30-12 kommer energimyndigheten ha ett nationellt informationsmöte inklusive en kort matchmakingaktivitet


Se energimyndighetens hemsida för fullständig information samt information kring anmälan till matchmakingaktiviteten.

Comments


bottom of page