top of page

UTLYSNING 15 JUNI: M-ERA.NET Call 2021: Steg 1 Projektskiss

Ansök senast 15 Juni 2021


Bedriver du forsknings- och utvecklingsprojekt som behandlar materialforskning och materialinnovationer?


Utlysningen avser finansiering av ambitiösa internationella forsknings- och utvecklingsprojekt som behandlar materialforskning och materialinnovationer. Detta inkluderar, men är inte avgränsat till, material för koldioxidsnål energiteknik samt framtida batteriteknik med tillhörande produktionstekniker. M-ERA.NET syftar till att stärka bidraget från materialrelaterad FoU till energirelaterade applikationer, där så är relevant.


Utlysningen fokuserar på följande sex tematiska områden:

  • Topic 1: Modelling for materials engineering, processing, properties and durability

  • Topic 2: Innovative surfaces, coatings and interfaces

  • Topic 3: High performance composites

  • Topic 4: Functional materials

  • Topic 5: New strategies for advanced material-based technologies for health applications

  • Topic 6: Materials for additive manufacturing

Företag och forskningsorganisationer i samverkan med andra parter kan söka bidrag. Det internationella konsortiet måste bestå av minst 3 bidragssökande parter från minst 2 länder som deltar i M-ERA.NET Call 2021. Det finns ingen formell övre eller undre gräns för hur mycket som kan sökas och heller ingen maximal bidragsandel på projektnivå. Minst 30 procent av kostnaden för det svenska projektdeltagandet ska upparbetas av svenska företag. Av denna andel kan bidrag sökas upp till den nivå som medges enligt EUs statsstödsregler.


Läs mer om utlysningen på Vinnovas hemsida.

bottom of page