top of page

UTLYSNING 25 AUGUSTI: Ver 2021: Verifiering av energiinnovationer med kund

Ansök senast 25 augusti 2021 kl 16:00.


Har du ett projekt med fokus på en ny produkt eller tjänst som har ett tydligt affärsfokus och potential till att bidra till omställningen av energisystemet?


Nu kan projekt som syftar till verifiering av nya produkter och tjänster vilka har ett tydligt affärsfokus och potential att bidra till omställningen av energisystemet söka stöd. Energimyndigheten stödjer affärsutveckling som ett led i att möjliggöra och påskynda omställningen av energisystemet.


Syftet med den aktuella utlysningen är att bidra till ett framtida hållbart energisystem genom att stödja verifiering av energiinnovationer samt förbereda dessa inför en kommersiell fas eller inför ett större pilot- och demonstrationsprojekt. Utlysningen avser stöd i form av bidrag med högst 45 % av stödgrundade kostnader per stödmottagare. Maximalt totalt stödbelopp per projekt är 2 miljoner kronor. Energimyndigheten välkomnar ansökningar från små och medelstora företag (SMF) som är juridiska personer.


Utlysningen är inriktad mot innovationer (tjänster och produkter) som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och som därutöver även kan uppvisa en tydlig kundnytta, god affärspotential samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning. Innovationen ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet i Sverige eller globalt samt bör kunna bidra till fler arbetstillfällen i Sverige och ökade exportintäkter. Är innovationen teknikbaserad ska den ha uppnått TRL 3 men inte utvecklats längre än TRL 8 för att kunna beviljas stöd.


Läs mer om utlysningen i sin helhet på Energimyndighetens hemsida.

Comments


bottom of page