top of page

Utlysning 8 JUNI: Bidra till utvecklingen av framtidens elmarknader

Ansök senast 8 juni.


Nu kan projekt som studerar utvecklingen av framtidens elmarknader söka finansiering. Elmarknadsområdet genomgår stora förändringar och det behövs därför tas fram ny kunskap, mer kompetens samt innovativa lösningar som bidrar till utvecklingen av elmarknader och stöttar framtidens hållbara elsystem.


För att kunna söka stöd ska projektet bidra till att något eller några av följande programmål:

  • Kunskapen om dagens och framtidens elmarknad ökar.

  • Nya lösningar för elmarknad som drar nytta av digitaliseringens möjligheter har tagits fram.

  • Kunskap som bidrar till utvecklingen av regelverk som stöttar framtidens hållbara elsystem har ökat.

Utlysningen är öppen att söka för alla som kan bidra till att målen ovan uppfylls.


I maj hålls två informationsmöten:

  • 5 maj, kl 12:00-13:00, via Teams (svenska)

  • 17 maj kl 12:00-13:00, via Teams (engelska)

Mer information finns på Energimyndighetens hemsida.

Comments


bottom of page