top of page

UTLYSNING 8 JUNI: Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI

Ansök senast 8 juni 2021, kl 14:00.


Med det här erbjudandet vill Vinnova stödja projekt som bidrar till mer effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter, och då framförallt med fokus på affärsmodellens och människans roll för systemvinster. Målet med satsningen är att utveckla effektiva och uppkopplade transportsystem. Erbjudandet ingår i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).


Områden i utlysningen som riktar sig mot projekt som rör elsystemet är:

  1. Väg-, digital- och elinfrastruktur

  2. Regelverk, standardisering, juridik och styrmedel

  3. Affärsmodeller kopplat till ny innovativ teknik

Forskningsorganisationer eller företag kan söka stöd, både enskilt och i samverkan. Maxbeloppet för förstudier är 500 000 kronor. För fullskaliga projekt finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet. Finansiering beviljas i max 4 år.


Läs mer om utlysningen i sin helhet på Vinnovas hemsida.

Hinner ni inte göra klart ansökan kommer det fler, se Vinnovas hemsida.

Comments


bottom of page