top of page

UTLYSNING: Aktuella utlysningar från Vinnova - något för ditt projekt eller företag?

Vinnova har ett antal aktuella utlysningar som riktar sig mot acceleration och/eller internationell expansion för start-ups och små-medelstora företag, samt mot samverkansprojekt inom hållbarhet. Vi har listat dem här.


Eurostars 2 medfinansiering

Ansök senast 12 september

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.
Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland

Ansök senast 14 november 2019

Erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag som vill samverka med företag och andra aktörer i Tyskland. Erbjudandet handlar om att skapa förutsättningar för att påbörja gemensamma projekt kring att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden. Dessa ska kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar.
Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering

Ansök senast november 2019

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.


Bình luận


bottom of page