top of page

UTLYSNING: Decentraliserade AI-system

Ansök senast 16 september kl 14:00


En bred utlysning kring AI från Vinnova riktad mot företag som vill testa AI med lokalt avgränsad data, som riktar sig till många tillämpningsområden såsom hälsa, energi, industri, smarta städer, offentlig sektor.


Utlysningen riktar sig till företag som i samarbete har möjlighet att introducera lösningar baserade på decentraliserad artificiell intelligens (AI) som kan ge stor potential i framtida affärer. Med decentraliserad AI menar vi i denna utlysning AI som tränar på data som är lokalt avgränsad medan decentraliserade AI-system syftar till att data är lokaliserad och decentraliserad i lokala nätverk (t ex på sjukhus), i fasta terminaler, eller mobila klienter.


Projekt som ansöker i denna utlysning förväntas innefatta industriell forskning eller experimentell utveckling. De ska också innehålla arbete medvalidering av innovativa affärsmodeller och/eller verifiering av innovativ AI-systemteknik. Projektmål förväntas vara innovativa demonstratorer, konceptbevis (POC), minimala produkter (MVP) eller minimala affärsmodeller (MVBM).


Utlysningen riktar sig till företag i samarbete. Ansökan ska skickas in och koordineras av ett företag. Institut, högskolor, konsulter och andra juridiska personer kan vara projektparter. Stora företag (över 250 anställda) kan delta men inte få bidrag.


Läs mer och ansök på Vinnovas hemsida

Comments


bottom of page