top of page

UTLYSNING: ERA-NET SES EnerDigit

Ansökan stängd men kan finnas möjlighet att bli inbjuden i befintliga konsortier

ERA-Net SES EnerDigit handlar om transnationella projekt inom området Digital transformation för grön energiomställning.

Utlysningen välkomnar svenskt deltagande i internationella projekt som bidrar till ett eller fler av följande syften:

  • accelerera utvecklingen mot ett mera hållbart energisystem

  • adressera nya digitala teknologier med koppling till energisystemet

  • främja interdisciplinära samarbeten

  • attrahera nya aktörer från IKT- och digitaliseringsområdet att bidra till nya innovationer i energisystemet

Projekten ska fokusera på ett eller flera behov som berör möjligheter och/eller utmaningar relaterade till:

  • Social hållbarhet

  • Energi-, informations- och kommunikationsinfrastruktur

  • Marknadsplatser, affärsmodeller och kommunikation

Den första fasen i utlysningen stängde tidigare i våras och intresset var stort med 159 intresseanmälningar varav 30 med svenskt deltagande. Det går inte söka med nya konsortier men det finns fortfarande möjlighet att bli inbjuden i befintliga konsortium om de letar nya partners.

Comments


bottom of page