top of page

UTLYSNING: Forskare inom humaniora eller samhällsvetenskap – lös energirelaterade samhällsutmaningar

Ansök senast 26 februari


Utlysningen från Energimyndigheten stödjer forskningsprojekt som har potential att bidra med ny kunskap och en ökad förståelse för problem, möjligheter och utmaningar kopplade till energiområdet. Projekten ska utgå från samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv, frågeställningar och metoder.


Forskare vid lärosäten och institut är välkomna att söka. Totalt omfattar utlysningen 125 miljoner kronor under åren 2021 till 2025.


Comments


bottom of page