top of page

UTLYSNING: Horisont Europa

Uppdaterat: 24 juni 2021

Ansökningsperioden till Horisont Europa beror på vilket ämne du är intresserad av att söka.


Vill du arbeta med Europeiska aktörer?


Horisont Europa är EU:s investeringsprogram (2021-2027) för forskning och innovation med en budget på €95.5 Miljarder. Innehållet i programmet bekämpar klimatförändringar, arbetar mot att uppnå de globala målen samtidigt som EUs konkurrenskraft och tillväxt stärks. I mars 2021 beslutades den strategiska planen för åren 2021-2024 och arbetsprogrammet för 2021-2022. Över 40 % av pengarna ska investeras i forskning och innovation som främjar Europas gröna omställning och leder till att EU blir världens första klimatneutrala kontinenten till 2050. Deltagande i Horisont Europa kan ge förutsättningar för svenska organisationer att stärka sina positioner på den globala innovationsarenan och samverkan med andra europeiska aktörer.


Horisont Europa består av tre pelare:

 1. Vetenskaplig spetskompetens - Stärka och utöka spetskompetensen i EU. Fritt val av forskningsfråga för forskare.

  1. Europeiska forskningsrådet

   1. Finansiering av spetsforskning

  2. Marie Skloowowska-Curie-åtgärder

   1. Ger forskare nya kunskaper och färdigheter genom mobilitet och finansiering av utbildning.

  3. Forskningsinfrastrukturer

   1. Integrerande och sammankopplade forskningsinfrastrukturer

 2. Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft - Främja teknikutveckling och lösningar som ligger till grund för EU:s politik och målen för hållbar utveckling. Innehåller sex förutbestämda klusterområden där ett internationellt samarbete krävs.

  1. Det finns en problembeskrivning med förväntade resultat, beskrivning av omfattning och vad forskningen måste täcka in för att få finansiering inom pelare 2

  2. Inom pelare två är det kluster fyra "Digital, Industry & Space" och kluster fem "Climate, Energy & Mobility" som är av störst intresse för intressenter som arbetar med framtidens elsystem. (Vinnova sammanställer utlysningar för kuster fyra och fem här.) Det finns fem huvudfrågor inom programmet, minst en av dessa ska hanteras i projektet. Relevant för elektrifiering och framtidens elsystem är; Klimatanpassning, däribland omvandling av samhället och Klimatneutrala och smarta städer.

 3. Innovativa Europa - Stimulera marknadsskapande genombrott och ekosystem som underlättar innovation. Fokuserar på övergången från forskning till innovationer.

  1. Europeiska innovationsrådet

   1. Pathfinder - Teknikutveckling på labbnivå

   2. Transition - Omvandla prototyp till redo för marknaden

   3. Accelerator - Startups och företag som har innovationer som är redo för marknaden men har svårt att få finansiering för lansering.

  2. Europeiskt ekosystem för innovation

   1. Skapa kontaktnät som innovatörer kan kontakta för uppskalning av idén.

  3. Europeiska institutet för innovation och teknik

   1. Kunskaps och innovations nätverk inom specifika områden.

OBS!! Horisont Europa anordnar ett tio dagars informationsevent kring innehållet i programmet. Eventet hålls mån 28 jun kl. 09:00 - fre 9 jul kl. 18:00, Vinnova har information kring schemat här, det går även höra av sig till dem om du har några frågor. Det fullständiga schemat finns på Horisont Europes hemsida.

 • Kluster 4 har sina informationsdagar 29/06/2021 - 30/06/2021

 • Kluster 5 har sina informationsdagar 05/07/2021 - 06/07/2021

Kort info kring Horisont Europa finns här.

Ansökan till projekt inom Horisont Europa görs här.

Information från Europa kommissionen kring projektet på svenska finns här.

REKOMMENDERAS: Video som grundläggande förklarar hur varje pelare är uppbyggd samt krav för att söka finansiering finns här.

Det fullständiga arbetsprogrammet med de förutbestämda ämnesområdena för pelare 2 finns här.

Vinnova har även ett program där de hjälper svensk industri med ansökningar.

Comments


bottom of page