top of page

UTLYSNING: Internationella projekt som tar fram hållbara energilagersystem

OBS! Intresseanmälan senast 12 november! Ansökan inne senast 22 januari.


Internationella samarbetsprojekt som bidrar till att utveckla, testa och anpassa innovativa och hållbara systemlösningar för lagring av energi kan nu få bidrag.


De tekniska lösningar som omfattas är inte begränsade till enskilda tekniker såsom batterier eller enbart elektrisk lagring utan energilagring är definierat brett som lagring av energi som på ett eller annat sätt kan utnyttjas senare för värdeskapande processer på ett eller annat sätt.


Utlysningen är en del av det internationella initiativet Mission Innovation, och projektets mål och typ av forsknings och utvecklingsaktiviteter ska överensstämma med den inriktning och de projektkrav som finns beskriven i den internationella utlysningstexten.


Comentarios


bottom of page