top of page

UTLYSNING Kommande: Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI - december 2021

Uppdaterat: 24 juni 2021

Ansökan planerar att öppna i oktober 2021.


Erbjudandet är riktat mot projekt som bidrar till mer effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter, och då framförallt med fokus på affärsmodellens och människans roll för systemvinster. Forskningsorganisationer och företag kan söka bidrag för förstudier och fullskaliga projekt som leder till effektivare och mer hållbart utnyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter inom vägsektorn.


Målet med satsningen är att utveckla effektiva och uppkopplade transportsystem. Erbjudandet ingår i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).


Fullständig information kring utlysningen finns på Vinnovas hemsida.

Sidan uppdateras när mer information finns tillgängligt.

留言


bottom of page