top of page

UTLYSNING Kommande: EUREKA Xecs Call 2022 - Internationella samverkansprojekt

Internationella samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system för hållbar digital transformation.


Ansökan öppnar: 28 septemper 2021. Ansök senast 25 februari 2022.


Vinnova vill stödja projekt inom hela värdekedjan för innovativa elektroniksystem. Från system av system, inbäddad mjukvara, elektroniska komponenter, moduler och systemintegration. Föreslagna lösningsområden är bland annat mobilitet, energi och digitalisering av industri och samhället.


Utlysningen riktar sig till forskningsorganisationer eller industrikonsortier bestående av minst två oberoende organisationer i minst två Eureka-länder. Minst ett svenskt SMF-företag ska delta.


OBS! den 18 januari 2022 hålls ett nätverksevent.

Fullständig information finns på Vinnovas hemsida där du också kan ansöka.

bottom of page