top of page

UTLYSNING: Nordic Energy Outlooks - Nordic Energy System Research Programme

Ansök senast 8 april kl 13.00

Utlysningen syftar till att skapa samarbete mellan aktörer som forskar kring nordiska energisystem och riktar sig till forskargrupper i de nordiska länderna med expertis inom energisystemanalys och energisystemmodellering.


Utlysningen har fyra definierade arbetspaket med energisystemtema, varav ett handlar om ökad elektrifiering, ny typ av eltillförsel och användning.

Syftet med utlysningen är att stärka nordisk forskningskompetens samt samarbete i området energisystemanalys, genom att bygga på existerande nationella forskningsprogram.

Utlysningen finansieras av norska Forskningsrådet, danska Energistyrelsen och Energimyndigheten. Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens hemsida.

Comments


bottom of page