top of page

UTLYSNING: Sök stöd för forskning och innovation inom elektromobilitet

Ansök senast 30 september kl 16:00


Ytterligare en utlysning på temat elektromobilitet från Energimyndigheten, denna gång med fokus på idéer eller innovationer som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn? Utlysningen gäller utveckling av nya tekniker för främst elektrifierade fordon, men även för elektrifierade fartyg, luftfartyg och arbetsmaskiner, stärka kompetens och svensk konkurrenskraft inom dessa områden.


Inom denna utlysning välkomnas särskilt ansökningar som rör forskning och innovation av testmetodik- och testsystemutveckling samt modellering. För att elektromobilitetsområdet ska fortsätta att utvecklas framgångsrikt kommer fortsatt testning, modellering och experiment att vara nödvändiga. För att facilitera forskningen på området är därför utvecklingen av olika provmetoder och modeller en viktig faktor.


Utlysningen riktar sig till projekt inom exempelvis följande forskningsområden:

 • Elmaskiner

 • Elektrifierade drivlinor

 • Laddningsinfrastruktur

 • Kraftelektronik

 • Systemlösningar

 • Elektromobilitet i arktiskt klimat

 • Bränsleceller

 • Materialåtervinning

 • Miljösystemstudier

 • Batterier

 • Superkondensatorer

Utlysningen riktar sig till företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra aktörer.


Comments


bottom of page