top of page

UTLYSNING: Ver 2020: Verifiering av energiinnovationer med kund

Ansök senast 3 juni


Energimyndigheten arbetar med stöd till affärsutveckling som ett led i att möjliggöra och påskynda omställningen av energisystemet. Syftet med den aktuella utlysningen är att bidra till ett framtida hållbart energisystem genom att stödja verifiering av nya energiinnovationer samt förbereda dessa inför en kommersiell fas eller inför ett större pilot- och demonstrationsprojekt.


Maximalt stödbelopp per projekt är 2 miljoner kronor. Utlysningen avser stöd i form av bidrag med högst 45 procent av godkända stödgrundande kostnader.


Energimyndigheten vill gärna se fler ansökningar från tjänstesektorn och icke-traditionella energiinnovationer.


Kommentare


bottom of page