top of page

Utmaningar och möjligheter: Framtidens distributionsnät

Power Circle och Energimyndigheten bjuder in till Arena Framtidens distributionät den 8 maj. Detta webbinarium är en del av serien Arena Framtidens elsystem, och erbjuder en inblick i den senaste forskningen kring distributionsnät, tillsammans med en dialog om vilka forskningsbehov som finns för att hantera de utmaningar och möjligheter som tillkommer med omställningen! 


Elsystemet befinner sig i en stor omställning som ändrar förutsättningarna för många aktörer i dagens distributionsnät. Distribuerad kraftproduktion, ny kraftelektronik, energilager, elbilsladdning, likström, digitalisering, lokala energigemenskaper och annan ny utveckling skapar både nya utmaningar och möjligheter för drift av elnäten på lokal och regional nivå. 


För att ge en överblick över det aktuella forskningsläget har Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten, tagit fram en syntesrapport om utmaningar och möjligheter för framtidens distributionsnät. Rapporten sammanfattar den pågående forskningen i Sverige, identifierar forskningsbehov inom området och ger exempel på hur forskningsresultaten tillämpas i praktiken. Dessa resultat kommer att presenteras översiktligt under seminariet. 


Seminariet inkluderar även panelsamtal där vi kommer få ta del av insikter från utvalda projekt från forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem, tillsammans med reflektioner från akademi, behovsägare och myndighet. Modererar gör Johanna Lakso, vd på Power Circle och Årets Kraftkvinna, och på scen kommer vi bland annat få se Linda-Maria Wadman från Plexigrid, Thorsten Handler från Jämtkraft Elnät, Therese Lundblad från Chalmers, Stefan Stanković från RISE, Robert Eriksson från Uppsala universitet, Lena Max från Högskolan i Väst och Anna Wolf från Power Circle.  


Anmäl dig redan idag för att vara en del av denna mötesplats där vi diskuterar behoven och möjligheterna framåt! 

Comments


bottom of page