top of page

VIDEO: Spännande diskussioner när forskning och näringsliv möttes på SamspEL Arena på Solforum

På Solforum i Göteborg den 9 oktober arrangerades två välbesökta sessioner inom ramen för SamspEL Arena. För dig som inte hade chansen att ta dig till Göteborg finns nu sessionerna att titta på i efterhand i sin helhet!


Den första sessionen var på temat Prognostisering av solel för effektiv drift av elsystemet, där både förbättringsbehov av själva prognoserna diskuterades såväl som dess olika applikationer. Svenska kraftnät berättade att de jobbar i samarbete med bland annat SMHI för att skapa förbättrade prognoser på solel, för att säkra systemstabiliteten när vi får allt mer solkraft i landet. Forskare från SMHI talade om vilka fördelar bättre prognoser har och vilka utmaningar som finns med att skapa dem. Ett forskningsprojekt från RISE förklarade hur de använder AI-modeller för att göra prognoser både för solcellsproduktion och elförbrukning i hushåll, för att optimera användningen av ett batteri. Företagen Greenbyte, som jobbar globalt med databaserad optimering av produktion från sol och vind och Bixia, elhandelsbolag och balansansvarig, deltog också. Se inspelningen här:I en andra session avhandlades temat Elhandelsbolag, elnätsbolag och prosumenter – roller i en effektiv utbyggnad av egenproducerad solel. Här presenterade tre forskningsprojekt insikter om affärsmodellinnovation inom stora energibolag, vilken roll nätägaren kan ta framöver, samt vad som driver konsumenter att bli prosumenter. Några medskick från presentationerna var att en omställning till nya affärsmodeller kan vara komplext och tar tid. Det är viktigt att företagen är öppna för innovation och vågar vara lite modiga för att de ska kunna skapa värden kopplade till det nya system som växer fram i spåren av mer förnybar kraft och fler aktörer i elbranschen. Det var också tydligt att elnätsbolagen förväntas få en annan roll framöver, och att förmågan till omställning hos dessa varierar beroende på exempelvis storlek och ägarform. Till paneldiskussionen anslöt sig Kraftringen och Telge Energi, båda energibolag med stort fokus på solel. Se inspelningen här:SamspEL Arena är interaktiva mötesplatser, där forskare, näringsliv och myndigheter samlas för att diskutera aktuella forskning.

Comments


bottom of page