top of page
nasa-53884-unsplash_edited_edited.jpg

Välkommen till kunskapsportalen

FRAMTIDENSELSYSTEM.SE

Det svenska elsystemet står inför en period av omfattande förändringar, både på produktions- och användarsidan. Samtidigt fortsätter systemet utvecklas mot att bli allt mer sammankopplat med omgivningen – både med andra delar av energisystemet och med våra grannländer.

 

All denna utveckling ställer krav på att satsningarna inom forskning och innovation anpassas till både svenska och globala förutsättningar, för att bidra till utvecklingen av framtidens elsystem: ett sociotekniskt system som är flexibelt, resurseffektivt och robust – och skapar värde för elanvändarna samtidigt som det bidrar till utvecklingen av svenskt näringsliv.

Kunskapsportalen Framtidenselsystem.se samlar aktuell information till dig som vill vara en del av, eller bevaka, utvecklingen av framtidens elsystem. Med utgångspunkt i SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram för insatser på elsystemområdet, får du tillgång till nyheter om forskningsprojekt, utlysningar och seminarier relaterade till elsystemets utveckling.

sladdar.png

Mötesplatser för

oss som utvecklar

elsystemet

Aktuell forskning,

innovation och

finansiering

Omvärldsbevakning

med nyheter

från branschen

vind3.png

​>90

projekt inom SamspEL

sedan 2016

Inom näringsliv, akademi och offentlig sektor

från Energimyndigheten för insatser som stödjer elsystemets omställning

Upptäck projektdatabasen

Kunskapsportalen Framtidenselsystem.se är centrerad kring ett 80-tal forskningsprojekt som finansieras av Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL. Programmet samlar Energimyndighetens insatser som stödjer utvecklingen av framtidens elsystem. Här kan du läsa mer om alla pågående och avslutade projekt.

Kunskapshöjande seminarier

Öka din kunskap och stärk ditt nätverk genom att besöka SamspEL Arena, konferensen Framtidens Elsystem eller någon annan aktuell mötesplats i branschen.

människor.png
Kollage system.png

Finansiering för 

utvecklingsprojekt

Läs mer om aktuella utlysningar inom Energimyndighetens forskningsprogram SamspEL, och andra tillgängliga medel för elsystemforskning eller pilotprojekt.

Insiktsgivande

syntesrapporter

Få inblick i resultaten från projekten inom SamspEL genom branschförankrade syntesrapporter inom utvalda teman, riktade till dig som kommersiell aktör eller forskningsaktör som kan vidareutveckla projektens idéer. 

lampor2.png
bottom of page