Mätning, styrning, teknik och kontroll

MATCHIT - Matching efficient demand and supply by incentivizing end-users in buildings

ett pågående projekt som genomförts av Kungliga Tekniska Högskolan med Carlo Fischione  som projektledare.

2017-06-15

-->

2020-03-31

Projektet syftar till att utveckla, testa och utvärdera ett ramverk för ett tillförlitligt, effektivt och socialt acceptabelt elnät med distribuerad generering och lagring av energi. Projektet undersöker vilken typ av automatisering, och vilka ekonomiska och sociala incitament som är acceptabla och effektiva för att främja matchning mellan utbud och efterfrågan hos slutanvändare av el. Det ramverk som tas fram utvärderas först i mindre skala på laboratorienivå för att sedan implementeras i ett fältlaboratorium "Power Matching City" i Nederländerna och Sverige.

Involverade aktörer

Senaste nytt

framtidenselsystem.se är en plattform i skapande och som utvecklas tillsammans med dig

Hur gör vi sidan bättre? - Tipsa oss direkt!

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

Power Circle - Grev Turegatan 14 - Box 5073 - SE102 42

Stockholm, Sverige -  +46705320047  info@powercircle.org

PC_Logotyp_FINAL (white).png