Produktions- och elnätsplanering

Minimering av spill vid stor andel vind- och solkraft i kraftsystem

ett pågående projekt av Kungliga Tekniska Högskolan med Lennart Söder  som projektledare

2016-11-01 

-->

2020-12-31

Projektet syftar till att ta fram metoder för hur man kan minimera spill av överskottskraft i system med förnybar kraftproduktion. Vid tillfällen då man inte kan lagra överskottet i batterier eller exportera det kommer det att behöva spillas. En utmaning är att vid aktuell driftsituation kunna uppskatta när det är nödvändigt att utföra bortkoppling och sedan genomföra denna på ett sådant sätt att spillet minimeras och kraftsystemstabiliteten upprätthålls. Projekt kommer att ta fram metoder för hur detta ska hanteras och svara på när, var och hur detta ska ske.

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Senaste nytt

framtidenselsystem.se är en plattform i skapande och som utvecklas tillsammans med dig

Hur gör vi sidan bättre? - Tipsa oss direkt!

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

Power Circle - Grev Turegatan 14 - Box 5073 - SE102 42

Stockholm, Sverige -  +46705320047  info@powercircle.org

PC_Logotyp_FINAL (white).png