top of page

10 nya projekt inom SamspEL!

10 nya spännande projekt har blivit beviljade stöd från Energimyndigheten inom programmet SamspEL! Projekten rör bl a utvecklingen av nya prognosverktyg för elnätsbolag; driftstrategier, affärsmodeller och ägandeaspekter för batterilager; virtuella kraftverk; och styrstrategier vid nätanslutning av förnybar elproduktion. Hälften av projekten utförs inom akademin och hälften av företag inom näringslivet.


Projekten finns listade nedan så länge och kommer inom kort att läggas upp här på Framtidens Elsystem tillsammans med övriga projekt inom SamspEL och ERA-Net. Läs även mer på Energimyndighetens hemsida.


Passar också på att tipsa om att en ny utlysning inom SamspEL med fokus på utvecklingen av en hållbar integrering av el- och transportsystemen planeras att öppna i slutet av mars, med stängning i juni.


  • Nya och förbättrade prognosstöd för elnätsbolag (Expektra)

  • Realtidsstyrning av Batterilager för Framtidens Flexibilitetsbehov (Vattenfall)

  • Elnätets politiska dimensioner - framtidens leveranssäkerhet i ett elektrifierat och klimatneutralt energisystem (Lunds universitet)

  • Lagring, överföring och förnybara interaktioner i det nordiska nätet (Stockholms universitet)

  • En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering (Chalmers)

  • Styr- och skyddssystem för högspänd likströmsöverföring med programvara med öppen källkod (KTH)

  • Kraftförsörjning från topplinor (Independent Insulation Group Sweden)

  • FlexGrid - Affärsmodeller och teknisk demonstration för stora (batteri) energilagringsbaserade nätflexibilitetstjänster (Power2U)

  • Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet (Siemens)

  • Smarta skydd - steg 2 (KTH)


Comments


bottom of page