top of page

12 nya projekt pitchades i årets pitch marathon

Varje år hålls en intern träff för projektledare inom SamspEL och ERA Net, där projektledare som fått finansiering under det senaste året får pitcha sina projekt på 3 korta minuter. I år pitchades 12 projekt från universitet, forskningsinsitut, kommuner, mindre och större företag. Pitch marathonet är ett väldigt bra sätt att få en överblick över hur fokus inom forskningen och innovationen på elsystemområdet utvecklas!Projekten som pitchas är följande:

 • Elnätets politiska dimensioner - framtidens leveranssäkerhet i ett elektrifierat och klimatneutralt energisystem - Karin Ericsson, Lunds universitet

 • Lagring, överföring och förnybara interaktioner i det nordiska nätet - Afzal Siddiqui, Stockholms universitet

 • En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering - Massimo Bongiorno, Chalmers

 • Kraftförsörjning från topplinor - Christian Ahlholm, Independent Insulation Group Sweden

 • Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet - Annah Dusenlund, Siemens

 • InfoFlex - Lars Nordström, KTH

 • Smart Protections - Lars Nordström, KTH

 • ZEHTC-Vätgasturbincenter med nollutsläpp - Markus Jöcker, Siemens

 • Flexi-Sync: Flexibla integrerade energisystem - konceptutveckling, demonstration och replikerbarhet - Anna Nilsson, IVL

 • MultiportGrid-Multisektoriell energikontroll genom sammankopplade mikronät av multiportsomriktare - Jimmy Ehnberg, Chalmers

 • CLUE-Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen - Anna Wagrowski, Malmö kommun

 • ANM4L-Aktiv Nätoptimering Möjliggör sol-och-vind för alla - Emil Hillberg, RISE

Comments


bottom of page