top of page

Arena: Framtidens Elsystem

Uppdaterat: 8 nov. 2023

Den första upplagan av Arena Framtidens elsystem, som är en fortsättning på seminarieserien SamspEl Arena, äger rum den 7 december klockan 13-15. Seminariet kommer ske digitalt på teams och temat är trygg och resilient elförsörjning.


Webbinariet kommer belysa relevanta frågor kring elsystemets behov för att säkra en trygg och resilient elförsörjning, vad status på forskningen på området är, samt hur akademi, näringsliv, politik och myndigheter kan samarbeta på bästa sätt för att hitta lösningar. Medverkar gör bland annat Maja Lundbäck, Klimat- och näringslivsdepartementet, Sara Bargi, RISE, Lars Nordström, KTH, Niclas Damsgaard, Svk, Senja Nordström, MSB samt Fredrik Hedenus, Chalmers. Webbinariet modereras av Johanna Lakso, VD för Power Circle.


Seminarieserien Arena Framtidens Elsystem samlar representanter från projekt och näringsliv för att skapa dialog och höja kunskapen om den FoI som pågår inom programmet. Eventet riktar sig brett till branschen med målsättning om dialog mellan elnätsbolag, industri, teknik- och tjänsteleverantörer, akademi och forskningsinstitut, myndigheter och andra verksamheter med intresse för ett hållbart och flexibelt elsystem. Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av information om FoI-projekt, nyheter och andra event relaterade till Framtidens Elsystem.
Comments


bottom of page