top of page

Energimyndigheten har beviljat 295 miljoner kronor i stöd till forsknings- och innovationsprojekt för fossilfri elproduktion

Energimyndigheten har beviljat 295 miljoner kronor i stöd till forsknings- och innovationsprojekt som ska ta fram ny kunskap och nya lösningar för framtidens fossilfria elproduktion.


Elektrifiering är en av nyckellösningarna för att genomföra energi- och klimatomställningen, särskilt inom industri- och transportsektorn som står för de största klimatutsläppen. För att möta det förväntade ökade elbehovet krävs stora investeringar i fossilfri elproduktion, där olika tekniska förutsättningar förenas av gemensamma utmaningar. Energimyndigheten har därför beviljat stöd till 26 projekt som syftar till att skapa hållbara lösningar och ny kunskap inom fossilfri elproduktion genom ökad forskning och innovation.


– Genom att satsa på innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom fossilfri elproduktion kan Sverige inte bara stärka sin export av produkter och tjänster och bli ett ledande land inom elsektorn, utan även tillgodose den ökande efterfrågan på kunskap och kompetens inom detta område. Företagen pekar på behovet av ökade offentliga satsningar på energirelaterad forskning och innovation för att möta detta behov, säger Peter Engdahl, avdelningschef för forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten.


26 projekt ska fokusera på framtidens fossilfria elproduktion


Bland de beviljade projekten får 14 projekt cirka 208 miljoner kronor för att fokusera på frågeställningar inom kärnkraftsområdet. 12 projekt, som fokuserar på övriga fossilfria kraftslag, tilldelas totalt cirka 87 miljoner kronor.


– De beviljade projekten adresserar en rad olika frågeställningar, bland annat teknik inom fjärde generationens kärnkraft, nya kärntekniska material, innovationssystem inom kärnkraftteknologier, återvinning av solceller och AI-baserad energiprediktion för ökad effektivitet i vindkraftsparker, för att nämna några exempel, säger Fariba Mohammedian, forskningshandläggare på Energimyndigheten.


– Vi ser att samtliga beviljade projekt har god potential att bidra till utvecklingen av framtidens fossilfria elproduktion. I och med ett högt söktryck och många bra ansökningar har vi även kunnat öka budgeten för utlysningen och därmed beviljat fler projekt än vi ursprungligen planerat, säger Fredrik Brändström, programansvarig forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Comentários


bottom of page