top of page

Seminarium om innovation i elsystemet och ny utlysning

Uppdaterat: 6 apr. 2021


Välkommen till ett interaktivt seminarium där vi tillsammans utvecklar framtidens elsystem. Pågående innovationsprojekt presenterar aktuella frågeställningar som deltagarna får ge inspel till. Dagen bjuder också på match-making, information om ny utlysning från Energimyndigheten och studiebesök hos FED-projektet. Den tredje upplagan av SamspEL arena går av stapeln den 20 maj i Göteborg.


Sveriges mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 och nettonollutsläpp av koldioxid 2045 skapar nya utmaningar. Elsystemet blir en viktig möjliggörare för en hållbar klimatomställning. Det pågår många bra projekt på området men för att lösa de mest komplexa frågeställningarna behöver forskare och bransch gå samman i nya och oväntade konstellationer.


- I det nya energilandskapet behövs en bred kompetens för att utveckla de bästa lösningarna. Med SamspEL arena vill vi möjliggöra erfarenhetsutbyten som bidrar till pågående utvecklingsprojekt, säger Alexandra Andersson, projektledare Power Circle.


Seminariet som går av stapeln den 20 maj på Johanneberg Science Park i Göteborg riktar sig till dig som arbetar på elnätsbolag, forskningsinstitut, kommun, myndighet eller annan verksamhet med intresse av teknik, tjänster och samhällsvetenskaplig forskning för ett smartare elsystem.

Energimyndigheten är på plats och kommer informera om den senaste utlysningen på området: ”Bidra till att utveckla framtidens solel, vindkraft och elnät för en hållbar klimatomställning”. Det går att söka stöd både för att utveckla nya lösningar som kan kommersialiseras men också för att bygga upp ny kunskap och kompetens i samhället. Totalt uppgår stödet till 100 miljoner kronor.


Presentationerna sänds på webben men för att delta i diskussionerna behöver du knipa en av de begränsat antal platserna. Deltagare på plats kan vänta sig en kunskapsfylld dag inklusive studiebesök och möjlighet att knyta kontakt med samarbetspartners för framtida projekt.


Seminariet arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten och är del av forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som samlar insatser inom elsystemområdet.


Om SamspEL arena 20 maj i Göteborg

SamspEL arena är mötesplatsen för utveckling inom elsystem. Arenan samlar aktuell forskning och pilotprojekt och ger en plattform för att forskare, näringsliv och beslutsfattare att tillsammans vidareutveckla och diskutera lösningar för framtidens elsystem. Till anmälan och mer information.


Om Utlysning: Bidra till att utveckla framtidens solel, vindkraft och elnät för en hållbar klimatomställning

I denna utlysning tar vi ett gemensamt grepp kring områdena solel, vindkraft och elnät. Utlysningen är en samlad utlysning för de tre programmen El från solen, VindEL och SamspEL. Sverige har som mål att nå 100 procent förnybar elproduktion till 2040 och nettonollutsläpp av koldioxid 2045. Omställningstakten måste öka och resultaten från insatserna måste snabbare komma till användning i samhället. Elsystemet kan bli den viktigaste möjliggöraren för en hållbar klimatomställning! Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens hemsida.
Comments


bottom of page