top of page

Nya utlysningar från Energimyndigheten med fokus på framtidens elsystem


Under våren startade Energimyndigheten upp ett nytt forskningsprogram vid namn Framtidens elsystem. (OBS ska ej misstas för hemsidan framtidenselsystem.se eller konferensen inom Sprida SamspEL med samma namn.) Forskningsprogrammet fokuserar på utveckling relaterad till elsystemet och finansierar forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplat till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät. Programmet ska främja omställningen mot ett hållbart energisystem genom att underlätta elektrifiering av andra sektorer och samtidigt verka för ett elsystem karaktäriserat av försörjningstrygghet, konkurrenskraft samt ekologisk och social hållbarhet. Programmet har en budget på 552 miljoner, pågår mellan 2022-2027 och kommer genomföra minst två utlysningar per år. Den nästkommande utlysningen har fokus på flexibilitet och planeras öppna i december.


Nyligen lanserades även det europeiska forskningsprogrammet Clean Energy Transition Partnership - CETPartnership. Programmet leds bland annat av Energimyndigheten och ska under de kommande sex åren planera årliga forsknings- och innovationsutlysningar. CETPartnership samlar ca 70 forskningsprogram från 32 olika länder och regioner. Forskningsprogrammet fokuserar på sju tematiska områdena som går att läsa mer om här och i september öppnar den första utlysningen som kommer genomföras i två steg, med deadline för slutlig ansökan våren 2023. Under hösten kommer det att erbjudas information och match-makingtillfällen, det första mötet hålls den 7 september. Håll utkik på Energimyndighetens hemsida för mer information. Energimyndigheten är dessutom med och finansierar utlysningen Joint Nordic Hydrogen Research Programme som stänger den 31 oktober.


Comments


bottom of page