top of page

Nylansering av kunskapsportalen Framtidenselsystem.se

Nu lanseras en förnyad upplaga av kunskapsportalen Framtidenselsystem.se, som ska bidra till ökad kunskap och nya kontaktytor mellan aktörer som vill bidra till utvecklingen av framtidens elsystem. Den förnyade kunskapsportalen samlar information om utlysningar, seminarier och projekt relaterade till elsystemets utveckling.


Kunskapsportalen, som drivs av Power Circle och finansieras av Energimyndigheten, riktar sig till aktörer inom verksamheter som bidrar till – eller bevakar – utvecklingen av framtidens elsystem. På kunskapsportalen samlas dagsaktuell information om utlysningar, nyheter från branschen, kommande seminarier och nya syntesrapporter. Dessutom erbjuds en lättöverskådlig tillgång till hela projektdatabasen för SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram som samlar myndighetens insatser på elsystemområdet.


– Genom den nya versionen av projektdatabasen, som uppdaterats med kontaktuppgifter, länkar och videor, vill vi tillgängliggöra forskningen och skapa nya kontaktytor mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, berättar Johanna Barr, Power Circles projektledare för uppdraget Sprida SamspEL.


SamspEL omfattar totalt 283 miljoner kronor under åren 2016–2023. Programmet innefattar i dagsläget ett 80-tal tekniska och samhällsvetenskapliga projekt, som berör allt ifrån enskilda hårdvarukomponenter och styrsystem, till omfattande analyser av elsystem och elmarknad samt demonstrationer av nya affärsmodeller.


– Under det kommande året kommer vi fortsätta utveckla kunskapsportalen löpande för att tillgängliggöra resultaten från projekten till besökare, så att de kan ta vidare insikterna och bidra till utvecklingen av framtidens elsystem, avslutar Johanna Barr.


Comments


bottom of page