top of page

UTLYSNING 19 september: Framtidens fossilfria elproduktion för en hållbar elförsörjning

Ansök senast 19 september.


I utlysningen kan projekt som bidrar till utvecklingen av fossilfri elproduktion för en hållbar elförsörjning i framtidens elsystem söka stöd. Utlysnignen är indelad i två kategorier, Kategori A som fokuserar på kärnkraft och Kategori B som fokusera på övrig fossilfri elproduktion. För att söka stöd ska projektet bidra till utvecklingen av fossilfri elproduktion för en hållbar elförsörjning och även bidrar till ett eller flera av programmets mål med fokus på fossilfri elproduktion:

  • Nya och effektivare lösningar för elproduktion har tagits fram.

  • Kunskap och lösningar för att minimera intressekonflikter har tagits fram.

  • Kunskap, kompetens och lösningar för att förbättra elsystemets ekologiska hållbarhet och resurseffektivitet har tagits fram och stärkts.

  • Kunskap om hur cirkulära flöden kan bidra till ett hållbart elsystem har ökat.

  • Nya lösningar som bidrar till att stärka Sveriges exportmöjligheter och lyfta Sverige som ett föregångsland inom elsektorn har tagits fram.

  • Potentiella innovativa framtida produkter och tjänster har identifierats.

  • Sverige har stärkt sin konkurrenskraft inom elsektorn genom satsningar på ökad kompetens och innovativa lösningar.

Utlysningen är den del av programmet Framtidens Elsystem


Vem kan söka?

I denna utlysning är det möjlig för alla aktörer som kan bidra till att de utmaningar som beskrivs i utlysningen att söka. Exempelvis företag, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, forskningsinstitut eller offentlig sektor.


Ta hänsyn till jämställdhet och mångfald vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.


Informationsmöten

Energimyndigheten bjuder in till två informationsmöten där de presenterar mer information om utlysningen och processen samt möjlighet att ställa frågor. Följande tider gäller:


När: 28 juni 2023, klockan 12.00–13.00. Var: Informationsmötet kommer att hållas via Teams.


När: 29 augusti 2023, klockan 12.00–13.00. Var: Informationsmötet kommer att hållas via Teams.


Mer information finns på Energimyndighetens hemsida.

Comments


bottom of page