top of page

UTLYSNING: Bidra till framtidens smarta elnät via samarbetsprojekt med Indien

Ansök senast 20 maj.


Energimyndigheten uppmanar den som har en idé och som de vill ska kunna vara med och accelerera utvecklingen av ett hållbart elsystem att söka stöd för bilaterala projekt, med svenska och indiska aktörer, som syftar till att utveckla nya lösningar, tjänster och kunskap inom området smarta elnät. Ett informationsmöte hålls den 21 januari 2021. Nu finns en aktuell utlysning bestående av totalt ca 25 Mkr med sista ansökningsdag den 20 maj 2021. Läs mer och anmäl dig till informationsmötet härEnergimyndighetens hemsida.

Foto: Robert Andrén och Dr. Renu Swarup på Department of Biotechnology

Vilka kan söka?


Projektkoordinator och huvudansvarig sökande ska vara ett svenskt företag. Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan vara medsökande. Det kan till exempel vara:

  • företag

  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner

  • institut


Informationsmöte


Energimyndigheten anordnar ett webbsänt informationsmöte om utlysningen den 21 januari 2021, kl. 10:00-11:30.


Under mötet kommer vi informera om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen.

Följ länken nedan för att ansluta till webbmötet.


Anslut via dator eller mobilapp

Jag deltar på mötet (länk till mötet).


Eller ring in (endast ljud)

+46 8 505 218 06,, 73072473# Sweden, Stockholm Telefonkonferens-ID: 730 724 73#


Vi rekommenderar att du läser mer på Energimyndighetens hemsida här och tar del av informationsmaterialet om utlysningen innan mötet.

Bakgrund

Energimyndigheten arbetat aktivt i Indien sedan 2009 för att skapa förutsättningar för samarbeten på energiområdet för små och medelstora företag. Bredden på insatserna är allt från större systemlösningar kopplat till hållbar stadsutveckling – till introduktion av enskilda innovationer. Energimyndigheten har undertecknat ett avtal om forskningssamarbete med Indiens Department of Science and Technology.


Sverige bidrar med upp till 25 miljoner kronor till utlysningen som sker inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL, och Indien som ska medfinansiera med lika mycket. Utlysningen kompletterar Energimyndighetens pågående aktivitet på den indiska marknaden – India-Sweden Innovations' Accelerator.

Läs mer mer på Energimyndighetens hemsida här.


Comments


bottom of page