top of page

UTLYSNING: Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2021

Ansökningsperioden är indelad i omgångar, ansök innan respektive deadline för att få beslut i anslutning till stängningsdatum. Vid ansökan som stänger 23 juni 2021 kl 14:00 är det möjligt att ansöka om planeringsprojekt för utlysningar inom Horisont Europa som stänger under 2021. Ansökningarna som stänger 18 oktober 2021 kl 14:00, 30 november 2021 kl 14:00 och 30 november 2021 kl 14:00 är till för utlysningar som stänger under 2022, samt att det är preliminära datum. Fokusområden för projekten skiljer sig åt mellan de olika ansökningsdatumen.


Horisont Europa är EU:s nya investeringsprogram (2021-2027) för forskning och innovation. Deltagande i Horisont Europa kan ge förutsättningar för svenska organisationer att stärka sina positioner på den globala innovationsarenan och genom samverkan med andra europeiska aktörer driva på en hållbar omställning i industrin. Med det här erbjudandet vill Vinnova stärka förutsättningarna för svenska aktörer att delta i Horisont Europas utlysningar relevanta för Vinnovas område Hållbar industri. Erbjudandet riktar sig till aktörer som har väl underbyggda projektidéer och möjlighet att omsätta dessa i konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram.


Erbjudandet är en av Vinnovas satsningar inom Hållbar industri som är ett av Vinnovas prioriterade områden. Resultaten av de kommande projekten inom Horisont Europa förväntas därmed (efter implementering) bidra till ett eller flera av Hållbar industris långsiktiga effektmål Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft samt En socialt hållbar industri.


Horisont Europa är indelat i olika kluster, där kluster fyra "Digital, Industry & Space" och fem "Climate, Energy & Mobility" är av störst intresse för intressenter som arbetar med framtidens elsystem. I nuläget är de preliminära men uppdateras av Vinnova här. Information om vilka utlysningar som är öppna finns på Europeiska kommisionens hemsida.


Läs mer om utlysningen på Vinnovas hemsida.


Comments


bottom of page