UTLYSNING: Lösningar som minskar den digitala sårbarheten i det nordiska transmissionsnätet

Ansök senast 16 juni 2021

Vill du bidra till utveckling och drift av gemensam nordisk infrastruktur och framtida marknadsplatser?

Nu kan du söka stöd i programmet NordGrid för att tillsammans på nordisk nivå utveckla morgondagens el-infrastruktur. Nordiska transmissionsnätsägare har visat ett starkt stöd för programmet och är öppna för att bidra till och samarbeta med projekt. Budget för utlysningen är 37 miljoner kronor varav 10 miljoner kronor är reserverat för svenska sökande. Utlysningen är en gemensam satsning av Nordisk Energiforskning, Energimyndigheten, Business Finland och Innovation Fund Denmark i samarbete med Svenska kraftnät, Fingrid, Energinet och Statnett.


Utlysningen fokuserar på applikationer som undersöker hur lösningar kan implementeras för att minska den framtida digitala sårbarheten i det nordiska transmissionsnätet. Exempelvis kan detta ske via utveckling av moderna strategier för övervakning och automatisk styrning av det nordiska kraftsystemet, genom att flytta operativa beslut närmare realtid, bättre utnyttjande av data för att stödja beslutsfattare och kraftsystemkontroll liksom bättre hantering av digitala sårbarheter.

Alla aktörer som kan bidra till forskning, utveckling och innovation inom det aktuella området kan delta. Projektkonsortiet ska bestå av deltagare från två eller flera nordiska länder, den formella sökanden (projektägaren) ska vara en nordisk forskningsorganisation och för varje finansiär som söker medel ska det i projektet finnas minst en industripartner eller deltagande behovsägare (användarorganisation).

Vi rekommenderar även sökande att ta kontakt med nordiska transmissionsnätsägare för möjligt samarbeten.

OBS! Informationsevent för utlysningen sker nu på måndag 22 mars kl 13 - anmäl dig här!


Läs mer om utlysningen i sin helhet på Energimyndighetens hemsida

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon
PC_Logotyp_FINAL (white).png

Power Circle AB - Torsgatan 11, plan 8

111 23 Stockholm, Sverige

info@powercircle.org