top of page

UTLYSNING: Projektmedel för aktiviteter inom Nätverket för vindbruk

Sista ansökan 11 februari 2019


Energimyndigheten bjuder in intresserade att ansöka om projektmedel för aktiviteter inom ramen för Nätverket för vindbruk.


Utlysta medel är minst 10 miljoner kronor per projektInriktningen för utlysningen är "vägar mot en resurseffektiv utbyggnad av vindkraft baserad på nätverkets erfarenheter". Särskilt fokus kommer att sättas på projekt som är inriktade på att främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring, samt samverkansprojekt för att skapa dialog och stärka samarbetet mellan olika intressen såväl regionalt som nationellt.Comentários


bottom of page