top of page

UTLYSNING: Vill du bidra till en hållbar utbyggnad av solel?

Ansök senast 14 april


Vill du bidra till en socialt eller ekologiskt hållbar utbyggnad av solel eller till att underlätta och möjliggöra integrering av en hög andel solel i elsystemet?


Energimyndighetens utlysningen riktar sig till dig som vill genomföra ett forsknings- eller innovationsprojekt i syfte att bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige och/eller bidra till lösningar som kan kommersialiseras genom näringsliv i Sverige och därmed bidra till hållbar tillväxt genom att:


- Öka solelens sociala hållbarhet

- Förbättra solelens ekologiska hållbarhet

- Utveckla nya lösningar eller ta fram ny kunskap för att underlätta och möjliggöra integration av en hög andel solel i det svenska elsystemet


Comments


bottom of page