top of page

UTLYSNINGAR: Hjälp Gotland att gå före, eller samverka europeiskt via ERA-Net

Här erbjuds två spännande utlysningar med stor potential för både företag och institutioner som vill vara en energiomställningen på Gotland och inom Sverige i samverkan med Europa. Och en påminnelse om att bidra till smarta elnät i Indien.


15 Mkr: Energipilot Goltand

Gotlands har pektas ut som en plats som ska gå före i omställningen till ett hållbart energisystem. Represnterar du ett litet eller medelstort företag och kan möjliggöra den transitionen? Observera att sista inlämningsdatum är redan 28 februari. Läs fullständig utlysningstext här och ansök via E-kanalen på Energimyndigheten.


Utlysningen syftar till att finansiera innovativa lösningar som ska bidra till att ställa om till en mer effektiv och fossilfri transportsektor samt, för att klara transporternas behov, till ett robust elsystem på Gotland. Detta för att göra det möjligt att nå de energi- och klimatpolitiska målen. Lösningarna ska gå att skala upp och ha hög relevans även för övriga Sverige.

"Projekt som tar fram och implementerar lösningar som möjliggör en omställning till ett fossilfri transportsystem på Gotland kan få stöd"

Vilka som kan söka stödet

Små och medelstora företag, SMF, har goda förutsättningar för att bidra till att ställa om Gotlands transportsystem i samspel med energisystemet för att Gotland blir ett pilotområde för hela Sverige där det i mindre skala går att testa effektiva och skalbara transport- och energiomställningslösningar och därmed uppnå klimatmålen.


Utlysningen riktar sig till projekt inom följande utmaningar

 • Utmaning 1 – Omställning till ett mer transporteffektivt Gotland

 • Utmaning 2 – En smart elektrifiering av Gotlands transportsystem

 • Utmaning 3 – Lokal och robust användning av biodrivmedel

 • Utmaning 4 – Effektivt samspel i energisystemet för att klara transporternas behov

Läs gärna Power Circles rapport om smart laddning på Gotland som finns att läsa här.20 Mkr: Digital transformation för grön energiomställning – ERA-NET SES EnerDigit


Det fullständiga namnet på utlysningen är på svenska: Transnationella projekt inom området Digital transformation för grön energiomställning – ERA-NET SES EnerDigit, med sista ansökningsdag den 6 maj 2021. Observera att sista inlämningsdatum för skisser/intresseanmälan är redan 17 februari. Läs hela utlysningen här och ansök via NordForsk portal (MICall20). Budget för utlysningen är cirka 20 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige för deltagande i internationella projektsamarbeten.


Projekt som kan få stöd

Den här utlysningen om digital transformation välkomnar svenskt deltagande i internationella projekt som bidrar till ett eller fler av följande syften:

 • accelerera utvecklingen mot ett mera hållbart energisystem

 • adressera nya digitala teknologier med koppling till energisystemet

 • främja interdisciplinära samarbeten

 • attrahera nya aktörer från IKT- och digitaliseringsområdet att bidra till nya innovationer i energisystemet

Projekten ska fokusera på ett eller flera behov som berör möjligheter och/eller utmaningar relaterade till:

 • Social hållbarhet

 • Energi-, informations- och kommunikationsinfrastruktur

 • Marknadsplatser, affärsmodeller och kommunikation

 • Ansökan sker i två steg

Steg 1 (OBS sista inlämningsdatum 17 februari.) omfattar en skiss/intresseanmälan per projektkonsortium in på samarbetets internationella webbplats. Ingen separat ansökan till Energimyndigheten behövs men de svenska intressenterna ombeds kontakta Energimyndigheten för rådgivning.

Steg 2 De som fullföljt steg 1 erbjuds att lämna in en fullständig ansökan. Den fullständiga ansökan ska dels lämnas för hela det internationella konsortiet på samarbetets gemensamma webbplats.


Påminnelse

Kan du bidra till framtidens smarta elnät via samarbetsprojekt med Indien, en utlysning vi tidigare skrivit om här. Sista ansökningsdag är 20 maj. Lär mer och ansök på Energimyndighetens hemsida här.

Comentarios


bottom of page