top of page

SamspEL Arena: Framtidens elbehov

Uppdaterat: 28 nov. 2022

Den 8 december kl 09:00-11:00 är det dags för årets sista SamspEL Arena. Temat denna gång är Framtidens elbehov, där vi gör ett par nedslag i utvecklingen av elbehovet i Skåne och vätgasens roll i energisystemet. Arenan genomförs digitalt via Teams.


Sverige står inför en storskalig elektrifiering. Elektrifieringen har blivit en nyckelstrategi för omställningen av både transport och industri och scenarion pekar på ett elbehov på upp till 310 TWh år 2045. Många aktörer arbetar med att förstå hur elbehovet kommer utvecklas, i olika regioner och från olika förbrukare i elsystemet. Med utgångspunkt i FoI-projekt inom Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL tittar vi därför närmare på framtidens elbehov i två olika sessioner.


Under dagens första session kommer vi att få lyssna på hur olika aktörer i Skåne arbetar med att hantera effektsituationen till följd av elektrifieringen. Bland annat deltar Skånes effektkommission för att ge en inblick i både nuläge och scenarier för framtida elanvändning och effektbehov i regionen. SamspEL-projektet CLUE kommer att berätta om demonstrationer de har genomfört för att sänka effekttoppar i Malmö stad.


– Med tanke på de utmaningar som särskilt södra Sverige står inför med kapacitetsbrist, höga elpriser och risk för tillfällig bortkoppling ska det bli väldigt spännande att få höra hur aktörer i Skåne arbetar med frågorna, säger Jesper Werneskog, projektledare på Power Circle.


Vätgasen förväntas få en betydande roll i energisystemet. Under den andra sessionen kommer vi att få lyssna på insikter från de två SamspEL-projekten ZEHTC och Vätgasproduktion för ellagring efter elnätsnytta och affärsmodeller. Projekten tittar på möjligheterna att använda vätgas som långtidslager i kombination med gasturbiner, respektive hur vätgastankstationer kan nyttjas som en resurs i elsystemet. Med hjälp av representanter från forskningssatsningarna CH2ess och TechForH2 kommer vi också få lära oss om vätgasens användning inom industrin och dess potential inom sjöfarten.


SamspEL Arena riktar sig brett till branschen med målsättning om en dialog mellan industrin, teknik- och tjänsteleverantörer, elnätsbolag, akademi och forskningsinstitut, myndigheter och andra verksamheter med intresse för ett hållbart och flexibelt elsystem. Eventet sker digitalt via Teams och är kostnadsfritt.


Om SamspEL Arena

SamspEL Arena är en seminarieserie som arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. SamspEL Arena riktar sig till den breda energibranschen, och syftar till att i en branschkontext sprida kunskap från Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL.


Här kan du ta del av inspelningar från tidigare SamspEL Arena om konsumentens roll i elsystemet, flexibilitet, digitalisering av elnäten, solel och elkvalitet. Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av information om forskningsprojekt, nyheter och andra event relaterade till SamspEL.

Comments


bottom of page