top of page

Transportsektorns elektrifiering, flexibilitet och teknikeffektivisering i fokus på pitchmaraton!

Förra veckan genomfördes det årliga pitchmaratonet för projekt som har beviljats finansiering via Energimyndighetens forskningsprogram SamspEL och ERA Net under det senaste året. Deltagare i de nya projekten fick möjlighet att pitcha sina projekt inför Energimyndigheten och deltagare i aktiva projekt inom programmen. Bland projekten som pitchade i år finns det tre genomgående teman: elektrifiering av transportsektorn, flexibilitet samt batterier och effektivisering av teknik i energisystemet.
Dagen började med att Yuriy Serdyuk gav oss en inblick i projektet ECOCORE, och hur de arbetar för att ta fram ny kunskap kring energiförluster i magnetiska material för att kunna minska förlusterna i energisystemet framöver. Därefter presenterade Cajsa Bartusch Kätting projektet Privata, kommersiella och offentliga elkonsumenter som flexibilitetsresurs, som studerar drivkrafter och barriärer för flexibilitetsresurser inom olika kundsegment, samt vilken påverkan tariffer har på kunden. Ellinor Forsström berättade därefter hur de i projektet NEMO undersöker möjligheterna till att skapa ett hamn- och industriområde med nollutsläpp. Detta görs genom att undersöka möjligheterna med förnybar elproduktion, batterier och produktion av vätgas. Victor Lundberg gav oss en introduktion till aktiviteterna som projektet AutoFlex ska genomföra, för att öka kunskapen om den tekniska, ekonomiska och sociala potentialen med automatisk efterfrågeflexibilitet. Syftet är att ge nätbolag ett underlag att använda sig av vid införandet av effekttaxa, samt att studera hur olika optimeringsstrategier påverkar kund och nät.


Därefter beskrev Jiali Fu hur projektet Elektrifierade vägtransporter: laddinfrastrukturlösningar i närvar och frånvaro av elväg ska studera hur batterikapaciteten i lastbilar varierar beroende på vilken tillgång det finns till olika typer av laddning. Elektrifiering av transportsektorn var även temat i Monika Topels pitch av projektet AccelEV. Målet med AccelEV är att ta fram en ny standard för att snabbt kunna avgöra huruvida fler anslutningar av elbilar till nätet i en viss region kommer leda till kapacitetsbrist eller inte - och på vilken nivå i nätet problemen riskerar att uppstå. Tina Ringenson berättade om hur projektet Dansmästaren först ska undersöka möjligheten att i framtiden använda elfordon som en flexibilitetsresurs, och om det går använda bilbatterier som avlastning till nätet. Därefter ska projektet undersöka vilka hinder och incitament som finns för att användare ska vilja bidra till att balansera det lokala elnätet.


Mehrdad Nahalparvari gav oss en inblick i projektet Styr- och skyddssystem för högspänd likströmsöverföring med programvara med öppen källkod, som arbetar med att analysera hur kontroll- och skyddsprogramvara för HVdc-system kan delas upp i en öppen och en sluten del. Anledningen till uppdelningen är för att skydda immateriell egendom i den stängda delen - samtidigt som den öppna delen kan hantera extern utrustning. Därefter presenterade Ellinor Forsström Större tankar som undersöker möjligheten och potentialen att i framtiden använda tankstationer för vätgas som en resurs för att avlasta elnätet. Roland Elander presenterade därefter bakgrunden till projektet 100 % elektrifiering av distributionsfordon – genom systemoptimering och nya affärsmodeller i godsterminaler, och vilka olika lösningar projektet undersöker för att undvika problem med stora effektuttag som kan ske om alla distributionsfordon elektrifieras. Avslutningsvis gav Mattias Ganslandt oss en inblick i projektet EINPUT. Projektet avseratt ta fram en algoritm för leverans av eleffekt, från ett distribuerat multifunktionellt batterienergilager till en lokal elförbrukare.


Du kan följa alla projekt på kunskapsportalen Framtidenselsystem.se samt läsa mer om projektens bakgrund, frågeställningar och målgrupp. Nedan finns länkar till respektive projekts hemsida, där även projektpitchen för varje projekt finns tillgänglig.

Mer info om de ca 80 projekt som tidigare fått finansiering via SamspEL finns här.


Sedan 2018 driver Power Circle projektet Sprida SamspEL på uppdrag av Energimyndigheten. I uppdraget ingår löpande konsolidering och spridning av kunskap och resultat från de projekt som fått finansiering via SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram, som vid det här laget har stöttat över 90 projekt inom elsystemområdet. Kunskapen sprids via seminarier och konferenser, syntesrapporter samt genom kunskapsportalen Framtidenselsystem.se, som samlar information om alla pågående och avslutade projekt.

Comments


bottom of page