top of page

VIDEO: Om krisen kommer - fossilfri ödrift i Ludvika

Lisbeth Söderling, Projektledare High Voltage Valley med mångårig erfarenhet av stora kraftsystem berättar om utveckling av en lokal back up lösning när hela Mellansverige drabbas av elavbrott under några veckor. Ludvika kommun planerar att använda egen vattenkraft, vindkraft och solel i kombination med ett energilager för att klara sig om krisen kommer. Information och räddningstjänst är prioriterat i framtidsscenarierna.
Videon är filmad av Gustav Littorin, filmproducent och är del av en intervjuserie som Power Circle tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten som en del av forskning och innovationsprogrammet SamspEL. https://www.framtidenselsystem.se/

bottom of page